Безплатна доставка над 100 лв | Лесно връщане на продукти до 14 дни | Свържи се с нас: 02 995 00 51
ХИЛЯДИ ДОБРИ РЕШЕНИЯ ЗА ЛЕД ОСВЕТЛЕНИЕТО
Категории

0

ЕС ПРОЕКТИ

„Евро Лед“ ЕООД, с основна икономическа дейност с код 47.59 Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита, некласифицирани другаде, има одобрен проект № BG16RFOP002-2.073-15719 и получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията "COVID-19".   


Проектното предложение има за цел да се осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията "COVID-19".   


Очакваните резултати от подкрепата по процедурата са постигане на положителен ефект по отношение микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията "COVID-19" и стабилност на работни места. 


Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.  Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие Общата стойност на проекта е 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.   


Период на изпълнение на проекта: 3 месеца.